ZAVÁDĚNÍ ELEKTROINSTALACÍ

 • novostaveb rodinných domů
 • bytů
 • bytových jader
 • kancelářských prostorů
 • průmyslových objektů
 • zemědělských objektů

U STÁVAJÍCÍCH ELEKTROINSTALACÍ…

 • opravy a rekonstrukce stávajících kabelových rozvodů
 • výměna a rekonstrukce rozvaděčů
 • přepěťové ochrany
 • opravy, rekonstrukce a rozšíření zásuvkových a světelných obvodů

INSTALACE

 • osvětlení výloh obchodů
 • montáž světelných reklam
 • nouzové osvětlení
 • instalace elektrických topných systémů

DOKUMENTACE

 • stanovení vnějších vlivů
 • zaznamenání skutečného stavu v dokumentaci
 • revize dle požadavků norem

MĚŘENÍ

 • měření intenzity osvětlení