MONTÁŽE

  • montáž hromosvodů na všech typech objektů bez nebezpečí výbuchu

REVIZE

  • revize hromosvodů dle požadavků norem

OPRAVY

  • opravy stávajících hromosvodových sítí budov
  • opravy uzemnění

Hromosvody musí být nainstalovány tam, kde hrozí nebezpečí ohrožení života a zdraví osob nebo vznik majetkových škod. Jedná se např. o bytovou výstavbu, školské a zdravotnické budovy, průmyslové objekty, stavby převyšující okolí a podobně. Pro daný typ budovy se zpracuje výpočet rizik, na základě kterých se stanoví parametry hromosvodové soustavy dle ČSN a stanoví termín pro provádění periodických revizí hromosvodů.