LHŮTY REVIZÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Provozovaná elektrická zařízení musí být pravidelně revidována nejpozději ve lhůtách stanovených v ČSN 33 1500 „Elektrotechnické předpisy – revize elektrických zařízení“. a dále v ČSN 33 2000-6 „Elektrické instalace nízkého napětí“ Tyto normy platí obecně pro většinu elektrická zařízení s výjimkou těch, na jejichž revize se vztahuje jiná norma nebo právní předpis.

PEVNÉ INSTALACE ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

 1. DRUH PROSTŘEDÍ
  Revizní lhůty let
  Orientační přiřazení dle ČSN 332000-3,ČSN 332000-5-51
  základní
  5
  AA4,AB5,BC2 a XX1 pro ostatní
  normální
  5
  AA4,AB5,BC2 a XX1 pro ostatní
  studené
  3
  AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2
  horké
  3
  AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2
  vlhké
  3
  AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2
  mokré
  1
  AD2 až AD8,AF4
  se zvýšenou korozní agresivitou
  3
  AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2
  s extrémní korozní agresivitou
  1
  AD2 až AD8,AF4
  prašné s prachem nehořlavým
  3
  AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2
  s otřesy
  2
  AG2,AG3,BE2,BE3
  s biologickými škůdci
  3
  AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2
  pasivní s nebezpečím požáru
  2
  AG2,AG3,BE2,BE3
  pasivní s nebezpečím výbuchu
  2
  AG2,AG3,BE2,BE3 – nevztahuje se na ochranný prostor, který nehraničí se žádným stupněm nebezpečí výbuchu – tyto prostory se revidují jako bez nebezpečí výbuchu
  venkovní
  4
  AB1 až AB3,AB6 až AB8+AD3 až AD5+ostatní vlivy podle místní situace
  pod přístřeškem
  4
  AB1 až AB3,AB6 až AB8+AD3 až AD5+ostatní vlivy podle místní situace
  DRUH PROSTORU DLE RIZIKA OHROŽENÍ OSOB
  Revizní lhůty v rocích
  Orientační přiřazení dle ČSN 332000-3,ČSN 332000-5-51
  prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních atd.)
  2
  BD3,BD4
  zděné obytné a kancelářské budovy
  5
  BD1-nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu<
  rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná rekreační zařízení
  3
  BD4,BA2
  objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2,C3
  2
  CA2- nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu
  pojízdné a převozné prostředky
  1
   
  prozatímní zařízení staveniště
  0,5
   

LHŮTY REVIZÍ HROMOSVODŮ (LPS)

Hromosvod se musí revidovat vždy po zjištěném zásahu blesku.
Hlavním úkolem hromosvodu je zejména zabránit vzniku požáru a případného následného výbuchu, dále vzniku mechanických škod a ochránit osoby a zvířata uvnitř staveb a v jejich blízkosti.

MAXIMÁLNÍ INTERVALY

Hladina ochrany
Vizuální kontrola
Úplná revize
Kritické systémy úplná revize
I a II
1 rok
2 roky
1 rok
III a IV
2 roky
4 roky
1 rok
POZNÁMKA Systém ochrany před bleskem pro prostředí s nebezpečím výbuchu by měl být vizuálně kontrolován každých 6 měsíců. Elektrická měření instalace by měla být provedena jednou za rok.
V následující tabulce jsou orientační údaje a neberte jí jako základ pro stanovení třídy. Třídu LPS stanovuje projektová dokumentace. Většinou uvedena ve výchozí revizi. Pro stanovení třídy ještě vstupuje mnoho dalších aspektů (okolí stavby, požární a jiná nebezpečí, druh objektu, zeminy a podobně)
Třída LPS
Druh objektu
I
budovy s vysoce náročnou výrobou, energetické zdroje, budovy s prostředím s nebezpečím výbuchu, provozovny s chemickou výrobou, nemocnice, jaderné elektrárny , automobilky, plynárny, banky
II
supermarkety, muzea, rodinné domy s nadstandardní výbavou, hotely, školy
III
rodinné domy, administrativní budovy, obytné budovy, zemědělské stavby
IV
budovy stojící v ochranném prostoru jiných objektů (bez vlastního hromosvodu), obyčejné sklady a tak dále.

LHŮTY PRAVIDELNÝCH REVIZÍ HROMOSVODŮ

Druh objektu
ČSN 33 2000-3
Lhůty
Objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3
BE2, BE3, CA2
2 roky
Ostatní
všechny kromě BE2, BE3, CA2
5 let

LHŮTY REVIZÍ NÁŘADÍ A ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ

Skupina elektrických spotřebičů
Nepřipevněné spotřebiče držené v ruce 3.2.4 a 3.2.5
Ostatní nepřipevněné spotřebiče 3.2.2
A spotř. poskytované formou pronájm
Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání 5.2.bod 1
B spotř. používané ve venkovním prostoru (stavby)
Třída I
1x za 3 měsíce
1x za 6 měsíce
Třída II a III
1x za 6 měsíců
C spotř. používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
Třída I
1x za 6 měsíců
1x za 24 měsíců
Třída II a III
1x za 12 měsíců
D spotř. používané ve veřejně přístupných prostorách (školy,kluby,hotely)
Třída I
1x za 12 měsíců
1x za 24 měsíců
Třída II a III
E spotř. používané při administrativní činnosti
Třída I
1x za 12 měsíců
1x za 24 měsíců
Třída II a III
Spotřebič držený v ruce: přenosný spotřebič určený k tomu, aby byl během normálního používání držen v ruce, přičemž případný motor je nedílnou součástí spotřebiče.

POSTUP REVIZE

Podrobná vizuální prohlídka spotřebiče nebo nářadí.
Měření při revizi
 • Měření odporu ochranného vodiče 0,2 Ω do 3 m délky přívodu + 0,1 Ω na každých dalších 3 m délky přívodu, maximálně však 1 Ω
 • Měření izolačního odporu (neměří se, pokud by to mohlo poškodit spotřebič jako třeba výpočetní technika)
 • – držených v ruce: tř. I – 2 MΩ; tř. II – 7 MΩ (světla 4 MΩ); tř. III – 0,25 MΩ
  – ostatní spotřebičů: tř. I – 1 MΩ; tř. II – 2 MΩ; tř. III – 0,25 MΩ (tepelné nad 3,5 kW, ve vnitřním prostoru, normální prostředí: 0,3 MΩ nebo unikající proud 1 mA na 1 kW)
  – prodlužovací a odpojitelné přívody: 7 MΩ
 • Měření náhradního unikajícího proudu.
 • Metodu náhradního unikajícího proudu lze použít jen pokud proběhlo měření izolačního odporu s vyhovujícím výsledkem.
 • Proud v PE – 3,5 mA (popř. rozdílová metoda u neizolovaně uložených), nebo 0,5 mA dotykový proud u tř. II.
 • Informační technika držená při provozu v ruce – 0,75 mA.
 • Tepelné nad 3,5 kW – 1 mA na 1 kW.
 • Funkční zkouška nářadí nebo spotřebiče.
 • Označení a kontrola štikových hodnot.
 • Vystavení revizní zprávy.