REVIZE VÁM PROVEDEME U…

  • elektrických instalací
  • hromosvodů
  • strojů
  • zařízení
  • přenosných spotřebičů

Revize provádíme na zařízeních do 1000V v objektech třídy A, a to přístroji Eurotest XE, ETRC2000+, REVEX Plus atd..
Všechny přístroje mají platnou kalibraci dle zákona č. 505 / 1990 Sb.